รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2018 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

English service 2016-05-22

Worchi SingkhaiPeter's Faith on Jesus
Luke 5:5
Worchi Zingkhai