รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

มีนาคม 2019 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

English service 2016-05-01

Sharon BryantSurprised by God
Matthew 6:5-8
Rev.Dr.Sharon Bryant