รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

พฤษภาคม 2018 : เดือนแห่งการแบ่งปัน

English service 2016-05-01

Sharon BryantSurprised by God
Matthew 6:5-8
Rev.Dr.Sharon Bryant