รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2018 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

English service 2016-02-21

Dennis BalcombeRevival in The Chinese Church
Habakkuk 2:2-4,14
Dennis Balcombe