ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English service 2015-01-25

Rev.Karl DahlfredThe Victory of The Gospel For All People
Acts 8:1-25
Rev.Karl Dahlfred