ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English service 2015-01-11

Albert ChanThe Holy Spirit and Mission
John 14:26
Rev.Dr.Boonratna Boayen