ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English service 2014-12-07

Paul SmithJesus: The Coming Lord and King
Mat.16:24-28, Jhn.14:1-3
Paul Smith