ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English service 2014-11-30

Paul SmithJesus, Giver of The Holy Spirit
John 14:15-18
Paul Smith