ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

ตุลาคม 2020 : เดือนแห่งการรับใช้ชุมชน

English service 2014-11-09

Albert ChanGiving Thanks To Christ
1 Thessalonians 5:16-18
Albert Chan