ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

ตุลาคม 2020 : เดือนแห่งการรับใช้ชุมชน

English service 2014-06-01

Paul SmithJesus, The Lord, Will Come Soon
Mat.24:30-31, Jhn.14:1-4
Paul Smith