รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English service 2014-01-12

Leith FujiThe Sojourner's Hope
1 Peter 1:3-9
Leith Fuji