ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English service 2013-12-29

Paul SmithJESUS: IMMANUEL
Isaiah 9:6-7
Paul Smith