รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

English service 2013-12-29

Paul SmithJESUS: IMMANUEL
Isaiah 9:6-7
Paul Smith