ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English service 2013-12-22

Paul SmithJESUS: IMMANUEL
Isa 7:14, 9:6-7, Mat 1:20-23
Paul Smith