รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

English service 2013-12-22

Paul SmithJESUS: IMMANUEL
Isa 7:14, 9:6-7, Mat 1:20-23
Paul Smith