ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กรกฎาคม 2020 : เดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

English service 2013-11-24

Rev.Dr.Pradit TakernrungsaritUnfailing Courage
2 Thessalonians 2:1-5, 13-15
Rev.Dr.Pradit Takernrungsarit