รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English service 2013-11-24

Rev.Dr.Pradit TakernrungsaritUnfailing Courage
2 Thessalonians 2:1-5, 13-15
Rev.Dr.Pradit Takernrungsarit