ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กรกฎาคม 2020 : เดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

English service 2013-11-10

Rev.Leith FujiGod's Chosen Transients
1 Peter 1:1-2
Rev.Leith Fuji