รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English service 2013-11-10

Rev.Leith FujiGod's Chosen Transients
1 Peter 1:1-2
Rev.Leith Fuji