ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กรกฎาคม 2020 : เดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

English service 2013-10-20

Paul SmithJesus is The Entrance of The Sheep-pen
John 10:1-5, 7-9
Paul Smith