รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English service 2013-10-13

Rev.Dr.Steve TaylorThe Last Day
Jude 18-25
Rev.Dr.Steve Taylor