ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

มิถุนายน 2020 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

English service 2013-09-29

Chatchai CharuwateePower of Praise (part 2)
Acts 16:9-40
Chatchai Charuwatee