รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English service 2013-09-29

Chatchai CharuwateePower of Praise (part 2)
Acts 16:9-40
Chatchai Charuwatee