รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English service 2013-09-22

Leith FujiPurposefully Living
James 1:22-25
Leith Fuji