รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English service 2013-09-08

Jeff DieselbergThe Fear Factor
Luke 12:1-14
Jeff Dieselberg