รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English service 2013-06-23

Nam W. KungFriend of God
John 15:14
Nam W. Kung