รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

English service 2013-06-02

Paul SmithJesus is The Bread of Life
John 6:32-40
Paul Smith