รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

English service 2013-04-21

Paul SmithThe Lord Jesus is The Bridgegroom
John 3:25-30
Paul Smith