รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

English service 2013-03-24

Rev.Chatchai CharuwateeDiscourage Discouragement
1 King 19:1-18
Rev.Chatchai Charuwatee