รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

English service 2013-03-17

Paul SmithJesus is The Divine Guardian.
John 6:37-40
Paul Smith