รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

English service 2013-02-24

David JohnsonDon't Forget to Remember
Deuteronomy 6:1-12
David Johnson