รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

English service 2013-02-10

Leith FujiConcerning and Doing God's Will
John 1:43-51
Leith Fuji