ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English service 2013-02-10

Leith FujiConcerning and Doing God's Will
John 1:43-51
Leith Fuji