รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

English service 2013-01-27

Rev.Dr.John DammonThe Foolishness of the Cross
1 Corinthians 1:18

Rev.Dr.John Dammon