ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English service 2013-01-27

Rev.Dr.John DammonThe Foolishness of the Cross
1 Corinthians 1:18

Rev.Dr.John Dammon