รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2018 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

English service 2013-01-13

Paul SmithTitle: Being One in God's Family
 Ephesians 1:9,10; 4:1-5
Preacher: Rev.Leith Fuji