รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

English service 2013-01-06

Paul SmithTitle: Jesus, The Word, Was Made Human
 John 1:14-18
Preacher: Paul Smith