ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English service 2012-11-25

Jeff DiselbergTitle: Getting Ready For Christmas
Luke 1:5-25
Preacher: Rev.Jeff Dieselberg