ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English service 2012-11-18

Paul SmithTitle: Lord Jesus Is The Creator
Jhn. 1:1-3, 1Co. 1:9-20

Preacher: Paul Smith