ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English service 2012-11-11

Rev.Chadchai JaruwatheeTitle: Power of Praise
2 Corinthians 9:15

Preacher: Chadchai Jaruwatee