ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English service 2012-11-04

Rev.Leith FujiTitle: ABUNDANT LIFE: Being in God's Image
Gen. 1:26-27, 1 Pe. 1:14-16
Preacher: Rev.Leith Fuji