รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

English service 2012-10-07

Paul SmithTitle: Jesus is the Eternal Word: One with the Father
John 8:25-32
Preacher: Paul Smith