ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

สิงหาคม 2020 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

English service 2012-09-30

Rev.Dr.John DammonTitle: For the Sake of His Name
Matthew 19:27-30

Preacher: Rev.Dr.John Dammon