รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

English service 2012-09-30

Rev.Dr.John DammonTitle: For the Sake of His Name
Matthew 19:27-30

Preacher: Rev.Dr.John Dammon