ก้าวต่อไป || Moving Onward

พฤษภาคม 2021 : เดือนก้าวแห่งการแบ่งปัน

English service 2012-09-30

Rev.Dr.John DammonTitle: For the Sake of His Name
Matthew 19:27-30

Preacher: Rev.Dr.John Dammon