ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

พฤศจิกายน 2020 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

English Service 2020-11-22

Rev. Dr. Ponnatee Nittayapume Powerful Force of Thanksgiving
1 Thessalonians 5:18
By Rev. Dr. Ponnatee Nittayapume

Full Service