รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

English service 2012-09-23

Rev.Leith FujiTitle: Purposeful Living: Knowing God
Philippians 3:8-10
Preacher: Leith Fuji