รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

English service 2012-09-16

Jeff DieselbergTitle: Good Advice - Use it!
1 Thessalonians 5:12-22

Preacher: Rev.Jeff Dieselberg