ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

มิถุนายน 2020 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

English Service 2020-06-14

Rev. Dr. Ponnatee Nittayapume Knowing God in Psalm 23
Psalm 23
By Rev. Dr. Ponnatee Nittayapume

Full Service