รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

English Service 2020-01-19

Motan Konyak Whom Do You Choose?
Joshua 24:14-15
By Motan Konyak

Full Service

Sermon