รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English Service 2019-11-10

Worchihan Zingkhai Salt and Light
Luke 19:1-10
By Worchihan Zingkhai

Full Service

Sermon