ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

พฤษภาคม 2020 : เดือนแห่งการแบ่งปัน

English Service 2019-09-08

Vara Mejudhon What are You Doing with Your Talent!
Matthew 25:14-30
By Vara Mejudhon

ขออภัย มีปัญหาเกี่ยวกับการบันทึกคลิป ทำให้ไม่สามารถโพสต์คลิปนมัสการเช้านี้ได้

Due to a technical problem of the video, sorry for any inconvenience.