รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

English service 2012-09-02

Title: The Messiah: His Mission and Work: Part 3
Isaiah 61:1-3
Preacher: Paul Smith