ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English service 2012-09-02

Title: The Messiah: His Mission and Work: Part 3
Isaiah 61:1-3
Preacher: Paul Smith