รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

English service 2012-08-26

Title: Journey to Maturity
Ephesians 4:11-16
Preacher: Rev.Dr.Wichan Ritnimit