รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

English Service 2019-03-10

Ponnatee Nittayapume What Kind of Christian are you now?
Revelation 3:15-21
By Ponnatee Nittayapume

Full Service

Sermon