รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2018 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

English Service 2018-12-02

Motan Konyak Fullness Of The Time
Galatians 4:4-7
By Motan Konyak

Full Service

Sermon