รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2018 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

English Service 2018-11-25

Rev. Dr. Sharon Bryant The Man Who Would Be King
2 Samuel 23:1-7, John 18:33-37
By Rev. Dr. Sharon Bryant

Full Service

Sermon