รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

English Service 2018-10-07

Motan Konyak We Wait
1 Samuel 13:8-14
By Motan Konyak

Full Service

Sermon