รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2018 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

English Service 2018-09-09

Rev. Willem Glashouwer Why Jerusalem?
Luke 21:20-24
By Rev. Willem Glashouwer

Full Service

Sermon