รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2018 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

English Service 2018-08-12

Motan Konyak A Mother's Heart
Matthew 15:21-28
By Motan Konyak

Full Service

Sermon